ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 11 กันายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีเปิดงาน “Expat Fair 2020” (Expat Travel Deal 2020)

11 ก.ย. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีเปิดงาน “Expat Fair 2020” (Expat Travel Deal 2020)

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ณ ลาน Quartier Gallery ชั้น M ศูนย์การค้า Emquartier กรุงเทพมหานคร

 

13.30 น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

14.10 น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

14.20 น.

-

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

14.30 น.

-

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทำพิธีเปิดงานพร้อมคณะผู้บริหาร

14.35 น.

-

ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหารบริเวณด้านล่างเวที

15.00 น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว