ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA

4 ส.ค. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA

วันอังคารที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓

ณ  รอยัล  พารากอน  ฮอลล์  ๓  ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น  ๕

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชม VDO Presentation : Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA

 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที

 

-

นายอนุทิน ชาญวีรกูล     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กล่าวแสดงความยินดี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน SHA  

 

-

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จำนวนกว่า ๕๐๐ ราย  โดย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล       

  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
• นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายโชติ ตราชู   

   ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายยุทธศักดิ์ สุภสร  

   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๖.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว