ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 แถลงข่าวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว แพ็กเกจกำลังใจ

29 ก.ค. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว แพ็กเกจกำลังใจ

วันพุธที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน  

 

-

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวถึง  ภาพรวมการดำเนินการปัจจุบัน นโยบายและแนวทางการบริการจัดการในระยะต่อไป

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ข้อมูลรายละเอียดการบริหารการจัดการแพ็กเกจกำลังใจ และการดำเนินการ

             ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

-

นายชัยรัตน์  โตรรัตนจรัสพร 

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การจัดการเข้าร่วมโครงการของบริษัทนำเที่ยว การคัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติ

            และคุณภาพรายการนำเที่ยว

 

-

สื่อมวลชนซักถามผู้ร่วมแถลงข่าว

๑๔.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว