ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 แถลงข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ

3 ก.ค. 2563

ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.       -สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 

๑๔.๐๐ น.       -พิธีกรกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่การแถลงข่าว แนะนำประธานการแถลงข่าวและผู้ร่วมแถลงข่าว แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมแถลงข่าว
 

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานการแถลงข่าว

 กล่าวเปิดการแถลงข่าว “นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ คลี่คลาย”
 

-นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 กล่าวถึง  “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ”
 

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 กล่าวถึง “แพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว ๒ แพ็กเกจ กำลังใจ/เราเที่ยวด้วยกัน”
 

-นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 กล่าวถึง “การสนับสนุนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการของประชาชน”
 

-แนะนำกระบวนการและขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-ผู้แถลงข่าวตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

-สื่อมวลชนสัมภาษณ์ประเด็นเพิ่มเติมบริเวณ Photo backdrop

-จบการแถลงข่าว