ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา “PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020”

10 ก.พ. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา “PATTAYA  MUSIC FESTIVAL 2020”

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ลาน FASHION HALL ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายสนธยา คุณปลื้ม

นายกเมืองพัทยา

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์และกิจกรรมงานการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา “PATTAYA  MUSIC

             FESTIVAL 2020” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณชายหาดพัทยา

 

-

นายวิทยา คุณปลื้ม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

-

นางปิ่นนาถ เจริญผล

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา

กล่าวถึง การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

 

-

ลุลา และ SEASON ๕  ตัวแทนศิลปิน

กล่าวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจให้เข้าร่วมงานฯ

 

-

ชมการแสดง ลุลา และ  SEASON ๕ 

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวและศิลปินบันทึกภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าวและศิลปิน

 

-

จบการแถลงข่าว