ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 แถลงข่าว “ World’s Largest Parade of Food Trucks”

6 ก.พ. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าว “ World’s Largest Parade of Food Trucks”

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๐๙.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๐.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชม VTR การจัดงานฯ

๑๐.๑๕ น.

-

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงาน “ World’s Largest Parade of Food Trucks” งานสตีทฟู้ดระดับ

            เวิลด์คลาสและขบวนพาเหรดฟู้ดทรัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘     

            มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ริมทะเลสาบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ความสำคัญของ Street Food ในรูปแบบของ Food Trucks มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

-

นายชนินทร์  วัฒนพฤกษา

ประธานและผู้ก่อตั้งฟู้ดทรัคคลับ ประเทศไทย

กล่าวถึง  เส้นทางขบวนพาเหรดฟู้ดทรัค และกิจกรรมการบันทึก Guinness World Records

 

-

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน