ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 ร่วมทำข่าวพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกในงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยและครบรอบ60 ปี การสถาปนา ททท.

14 ม.ค. 2563

เรียน  ท่านสื่อมวลชน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก เนื่องในงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

และครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

 

๑๗.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๘.๐๐ น.

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

-

เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

 

-

ประธานสงฆ์ให้ศีล

 

-

ผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล จบแล้ว

 

-

เจ้าหน้าที่ถวายแป้งเจิม แด่พระพุฒาจารย์  จุดเทียนชัย-เทียนมหามงคล (พระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัย)

 

-

สมเด็จพระพุฒาจารย์โปรยดอกไม้ประพรหมน้ำมนต์ในมณฑลราชวัตร (พระสงฆ์เจริญมงคลคาถา)

 

-

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่เครื่องบูชากระบะมุขหน้าพระสงฆ์จตุรวรรคและจุดเทียนวิปัสสี หน้าโต๊ะหมู่บูชา

 

-

เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร-พระสงฆ์ชุมนุมเทวดา

 

-

พระสงฆ์จตุวรรคสวดมังคลาภิเษก-พระเถรจารย์เข้านั่งปรกอธิษฐานจิต

 

-

เจ้าหน้าที่ถวายใบพลูและแป้งเจิมแด่พระมหารัชมงคลมุนี

๒๐.๐๐  น.

-

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ดับเทียนชัย (พระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาดับเทียนชัย) เสร็จแล้ว

ประพรมน้ำมนต์ในมณฑลพิธี

 

-

ถวายจตุปัจจัยพระเถราจารย์-พระสงฆ์จตุรวรรค

 

-

พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

 

-

กรวดน้ำรับพร

 

-

เป็นอันเสร็จพิธี