ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ ๓๙ ล้านที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

27 ธ.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ ๓๙ ล้านที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ  อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

๑๐.๒๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ห้อง CIP ชั้น ๓ ประตู ๙

๑๑.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณเวทีพิธี ชั้น ๒ ระหว่างประตู ๑๐

 

-

นักท่องเที่ยวคนที่ ๓๙ ล้านเข้าสู่บริเวณเวทีพิธีฯ

 

-

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มอบเสื้อ  Luckiest Visitor พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่นักท่องเที่ยว, รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจำนวน ๒ ที่นั่ง และแพ็กเกจที่พักโรงแรม ๔-๕ ดาวในประเทศไทยจำนวน ๕ คืนให้แก่นักท่องเที่ยว

 

-

นายกิตติพงษ์  สารสมบูรณ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวน ๒ ที่นั่งให้แก่นักท่องเที่ยว

 

-

นายกฤติยา ก้อนทอง

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการปฏิบัติการ 2 การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

มอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว

 

-

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  มอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว

 

-

พันตำรวจเอกประสาธน์  เขมะประสิทธิ์

รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๒ 

มอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว

 

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,  รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวผู้โชคดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,  รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมส่งนักท่องเที่ยวเพื่อขึ้นรถลีมูซีน

ส่งนักท่องเที่ยวจนถึงที่พัก เพื่อสร้างความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง (อภินันทนาการรถลีมูซีนโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)