ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ ๓๘.๒๖ ล้านที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

20 ธ.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ ๓๘.๒๖ ล้านที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ  อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

๐๙.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ห้อง CIP ชั้น ๓ ประตู ๙

๑๐.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ชั้น ๒ ระหว่างประตู ๙-๑๐

 

-

นักท่องเที่ยวคนที่ ๓๘.๒๖ ล้านเข้าสู่บริเวณพิธีฯ

(เส้นทางมุมไบ-กรุงเทพฯ โดยสารการบินสไปซ์เจ็ท เที่ยวบินที่ SJ81)

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับนักท้องเที่ยวและมอบเสื้อ Luckiest Visitor พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจำนวน ๒ ที่นั่ง และแพ็กเกจที่พักโรงแรม ๔-๕ ดาว ในประเทศไทยจำนวน

๕ คืน ให้แก่นักท่องเที่ยว

 

-

ผู้บริหาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว

 

-

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  มอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว

 

-

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ มอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

ผู้บริหาร, แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมส่งนักท่องเที่ยวเพื่อขึ้นรถลีมูซีนส่งนักท่องเที่ยว จนถึงที่พัก เพื่อสร้างความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง

(อภินันทนาการรถลีมูซีนโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)