ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวกิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพ-มาหา-นคร

19 ก.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวกิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพ-มาหา-นคร

ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๓๐ น.

-

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

-

ชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด กรุงเทพ-มาหา-นคร

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กล่าวถึง  แนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรม กรุงเทพ-มาหา-นคร

 

-

นางสาวอิงอร  คงชู                   รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช

กล่าวถึง  เกี่ยวกับสถานการณ์และภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการท่องเที่ยวเมืองรอง

 

-

นายสุชาติ  ชายมัน                   ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

กล่าวถึง  ภาพรวมและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

-

นายภาณุภัทร์  สุกัลยารักษ์          พรีเซ็นเตอร์โครงการฯ

กล่าวถึง  ประสบการณ์และความประทับใจแหล่งท่องเที่ยวการถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์

 

-

นางสาวภัสราภรณ์  ภูริพงศ์ธนวัต   พรีเซ็นเตอร์โครงการฯ

กล่าวถึง   ประสบการณ์และความประทับใจการถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์

๑๔.๔๕ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบันทึกภาพร่วมกันบนเวที

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว / สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าวบริเวณด้านหน้าเวที