ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีปล่อยตัวคาราวานรถยนต์จีน-อาเซียน China-ASEAN Journalist Rally (CAITA)

20 ก.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีปล่อยคาราวานรถยนต์จีน-อาเซียน China-ASEAN Journalist Rally (CAITA)

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ

 

๐๗.๓๐  น.

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๐๘.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นางสาวสมฤดี จิตรจง

รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับคณะคาราวานและสื่อมวลชน (เส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน-

ประเทศเวียดนาม-ประเทศลาว-ประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย-ประเทศสิงคโปร์) 

 

-

Mr.Lu Yi Wen

รองผู้อำนวยการกรมการกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเขตปกครองตนเองพิเศษกว่างสีจ้วง มณฑลเจียงซู

กล่าวขอบคุณและแลกเปลี่ยนของที่ระลึก                  

 

-

ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

พิธีปล่อยคาราวานรถยนต์จำนวน ๒๘ คัน (๑๑๐คน) เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ