ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว กิจกรรมรับมอบรถยนต์ BMW ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ โครงการ Experiencing ASEAN Pop Culture ผ่านอนุสาร อ.ส.ท.

24 ก.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

กิจกรรมรับมอบรถยนต์ BMW ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์

โครงการ Experiencing ASEAN Pop Culture ผ่านอนุสาร อ.ส.ท.

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ณ  บริเวณด้านหน้า อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๕.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๕.๓๐ น.

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๕.๓๕ น.

-

พิธีส่งมอบรถยนต์ BMW ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ Experiencing ASEAN Pop Culture ผ่านอนุสาร อ.ส.ท.

 

 

นายเศรษฐิพงศ์  อนุตรโสตถิ

  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวปัญญาวีร์ ธนาโชคจิรพัฒน์

  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

ส่งมอบรถยนต์ BMW รุ่น X2 ให้กับ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

ผู้บริหารบันทึกภาพร่วมกัน

๑๕.๔๕ น.

-

ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ Experiencing ASEAN Pop Culture ผ่านอนุสาร อ.ส.ท.