ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 แถลงข่าวความพร้อมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

17 ก.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวความพร้อมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

วันอังคารที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๖๒

ณ  ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖

 

๑๔.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึกพร้อมรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชมการสาธิตการใช้งานระบบและแอปพลิเคชั่นสำหรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

“ชิมช้อปใช้”

๑๕.๑๕ น.

-

นายอุตตม  สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กล่าวถึง  ความพร้อมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

๑๕.๓๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารหน่วยงานบันทึกภาพร่วมกัน

๑๕.๔๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญหน่วยงานตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

• นายอุตตม  สาวนายน 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

• นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ

  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายลวรณ  แสงสนิท

  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายผยง  ศรีวณิช

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

-

จบงานแถลงข่าว