ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 แถลงข่าวเปิดตัวคู่มือท่องเที่ยว Awesome Muay Thai

12 ก.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวเปิดตัวคู่มือท่องเที่ยว Awesome Muay Thai

ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ : มวยไทย”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ณ  ห้องโถง ชั้น ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๓.๓๐ น.

-

ชมการแสดงโชว์ ไหว้ครูมวยไทย และโชว์แสดงต่อสู้จากค่ายอโยธยาไฟท์ยิม

๑๓.๔๕ น.

-

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดตัวคู่มือท่องเที่ยวมวยไทย Awesome Muay Thai พร้อมชมวีดีทัศน์

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด

ของโครงการ “ส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ : มวยไทย”

 

 

• นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์

  ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท.

• นายบัวขาว  บัญชาเมฆ

  ซูเปอร์สตาร์มวยไทยระดับโลก / เจ้าของค่ายมวยบัวขาว วิลเลจ

• นายณัฐเดช  วชิรรัตนวงศ์ 

  โปรโมเตอร์ / เจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่

• นายสกัด  พรทวี 

  แชมป์มวยไทยเวทีลุมพินีและราชดำเนิน / หนึ่งโมเดลเกมสตรีทไฟเตอร์

 

-

ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. มอบหนังสือคู่มือท่องเที่ยวมวยไทย

และของที่ระลึกแก่แขกรับเชิญ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณ  Photo Backdrop