ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ “เที่ยวฟินๆ เช็คอินตามหนังไทย”

4 ก.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ “เที่ยวฟินๆ เช็คอินตามหนังไทย”

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

ณ  พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

๑๘.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๘.๔๐ น.

-

เรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้โชคดีเข้าสู่โรงภาพยนตร์ที่ ๓

๑๘.๔๕ น.

-

ผู้บริหารร่วมถ่ายภาพ ณ บริเวณ Photo drop

นายนพดล  ภาคพรต

  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสาวกนกนภา  สายหรุ่น

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

๑๘.๕๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้โชคดี และเชิญผู้บริหารขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแคมเปญ

เที่ยวฟินๆ เช็คอินตามหนังไทย

 

-

นางสาวกนกนภา  สายหรุ่น

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

กล่าวขอบคุณผู้โชคดี

 

-

นายนพดล  ภาคพรต

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี พร้อมกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้โชคดี

๑๙.๐๐ น.

-

ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Angel Has Fallen