ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 "วันธรรมดาน่าเที่ยว Special Deal"

6 ก.ย. 2562

ขอเชิญร่วมทำข่าวกิจกรรมส่งเสริมการขาย "วันธรรมดาน่าเที่ยว Special Deal" ซึ่งเป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ๕ ภาค อาทิ ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว สปา สนามกอล์ฟ ฯลฯ จัดทำโปรโมชั่นและแพคเก็จพิเศษในวันธรรมดา เสนอขายแก่บริษัทนำเที่ยว ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้า Show DC กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ร้านบ้านดี ชั้น ๕ และช่วงเย็น ณ ห้อง Studio 9 ชั้น ๑ โดยมีนายนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ เป็นประธาน และในช่วงเย็นขอเชิญชมการแสดงจาก เจ เจตริน วรรธนสิน พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

กำหนดการ

 “วันธรรมดาน่าเที่ยว Special Deal”

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

ณ ศูนย์การค้า Show DC กรุงเทพฯ

--------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรมเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย ณ ร้านบ้านดี (Baandee) ชั้น 5

เวลา 13.00 น.             ลงทะเบียน Seller

                             ประจำโต๊ะเจรจาธุรกิจ รับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)

เวลา 14.00 น.             ลงทะเบียน Buyer

                             ลงทะเบียนสื่อมวลชน

                             รับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)

เวลา 14.45 น.             พิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย บริเวณด้านหน้าร้านบ้านดี (Baandee)

  • ประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย

“วันธรรมดาน่าเที่ยว Special Deal”

เวลา 15.00 - 17.00 น.  กิจกรรมเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย ระหว่าง Seller - Buyer

 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรวันธรรมดาน่าเที่ยว ณ ห้อง The Studio 9 ชั้น 1

เวลา 17.00 น.            กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรวันธรรมดาน่าเที่ยว

เวลา 18.00 น.            พิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร

  • ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร

วันธรรมดาน่าเที่ยว

เวลา 19.00 น.            ชมการแสดงจากศิลปินมีชื่อเสียง

เวลา 22.00 น.            จบงาน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม