ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2562 แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “ช้อปแอพเดียว เที่ยวทั่วไทย”

20 ส.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “ช้อปแอพเดียว เที่ยวทั่วไทย”

ในความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  Shopee (Thailand)

และสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)

วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ  ห้องโถง  ชั้น ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๐.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชมวีดิโอแนะนำแคมเปญ “ช้อปแอพเดียว เที่ยวทั่วไทย”

๑๐.๔๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของแคมเปญ

“ช้อปแอพเดียว เที่ยวทั่วไทย”

•  นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

•  นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ 

   ประธานสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)

•  นายเทอเรนซ์  แพง

   ประธานฝ่ายปฏิบัติการ Shopee

 

-

จับสลากมอบของรางวัลให้สื่อมวลชน

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าวบริเวณด้านหน้าเวที

๑๑.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว