ปฏิทินงาน

จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลง “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ปี ๒๕๖๓”

8 ก.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลง “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ปี ๒๕๖๓”

วันจันทร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

ณ ชั้น ๒๒-๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

๐๙.๐๐ น.

-

Market Briefing ตลาดต่างประเทศ ปี ๒๕๖๓

ณ ห้อง Lotus ๕-๗ ชั้น ๒๒ และ ห้อง World Ballroom B ชั้น ๒๓

(สื่อมวลชนที่เข้าร่วมฯ ต้องรับบัตรสื่อจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ ททท.

ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒๒)

๑๖.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒๒

๑๗.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และเรียนเชิญ

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นำเสนอ “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ปี ๒๕๖๓”

 

-

พิธีกรเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ / สื่อมวลชนรับข่าวประชาสัมพันธ์