ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 แถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดแคมเปญ “เที่ยวเมืองรอง ความสุขยกกำลังสองกับ PTT Blue Card”

25 มิ.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การจัดแคมเปญ “เที่ยวเมืองรอง ความสุขยกกำลังสองกับ PTT Blue Card”

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕.๐๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  กล่าวถึง  ความเป็นมาของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

นางสาวจิราพร  ขาวสวัสดิ์ 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

  กล่าวถึง  รายละเอียดความร่วมมือของ บริษัท ปตท.ฯ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

แพตตี้  อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา  พรีเซนเตอร์

  เล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองรองที่ผ่านมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดแคมเปญ

“เที่ยวเมืองรอง ความสุขยกกำลังสองกับ PTT Blue Card”

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ