ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

21 มิ.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

 

๐๗.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๐๗.๓๐ น.

 

๐๘.๐๐ น.

-

-

-

พิธีตักบาตรเช้า

สัมภาษณ์สื่อมวลชน

การแสดงรำอวยพร / กล่าวต้อนรับโดย

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

นายเชวัง  โชเพล ดอร์จิ

  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

นายเจษฎา  กตเวทิน

  อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

นางแก้วใจ  เผอิญโชค  แมคโดนัลด์

  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยู่เนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

นายฉัททันต์  กุญชร ณ อยุธยา

รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงาน

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๐๘.๒๕ น.

-

-

ปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

เสร็จสิ้นพิธี