ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ The Great Mekong Bike Ride 2019"

12 มิ.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

การจัดกิจกรรม “มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ปี ๒๕๖๒”

รายการ The Great Mekong Bike Ride 2019

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  กล่าวถึง  ภาพรวมของการจัดงาน

นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

  กล่าวถึง  การสนับสนุนของจังหวัด

นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

  กล่าวถึง  การสนับสนุนของจังหวัด

นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

  กล่าวถึง  การสนับสนุนของจังหวัด

พลเอกเดชา  เหมกระศรี  นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  กล่าวถึง  การรับรองการแข่งขัน

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมแถลงข่าว

 

-

ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๕.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ / เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว