ปฏิทินงาน

วัพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม Amazing Thailand Latin America Trade Meet 2019

2 พ.ค. 2562

กำหนดการ

กิจกรรม Amazing Thailand Latin America Trade Meet 2019

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

ณ ห้อง Salon2 โรงแรมพาร์ค ไอแอท กรุงเทพฯ

 

15.00 น.

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ รับข่าวประชาสัมพันธ์

15.30 น.

-

นางสาวรัญจวน ทองรุต ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา (ททท.)

กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ

15.35 น.

-

Mr. Jefferson Santos Representative to South America (ททท.)

จัดทำ Product Update ให้กับ Buyers

15.35 น.

 

นางมาลิณี นิติเกษตรสุนทร ผู้อำนวยการกองตลาดอเมริกา (ททท.)

จัดทำ Insight Market ให้กับ Sellers

16.00 – 18.40 น.

-

เจรจาธุรกิจ (Table top sales)

 

-

เสร็จสิ้นงาน