ปฏิทินงาน

พิธีมอบรางวัลโครงการ “2016 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists”

27 มิ.ย. 2559

 

 

 

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลโครงการ  “2016 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists” 

วันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

  ห้องอังรีดูนังต์  ราชกรีฑาสโมสร  (ราชดำริ)  กรุงเทพมหานคร

 

 

๑๘.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  /  รับข่าวประชาสัมพันธ์ฯ

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ

๑๙.๑๐  น.

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการ  “2016  People’s  Choice  Awards  Thailand

Voted  by  Chinese  Tourists”  การจัดประกวดแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ

ด้านการท่องเที่ยวของไทยผ่านการโหวตของนักท่องเที่ยวจีน

 

-

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวต้อนรับ

 

-

Campaign  VTR  Presentation

๑๙.๓๕  น.

-

พิธีมอบประกาศนียบัตร  (ช่วงที่ ๑) 

โดยมี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรฯ

 

-

ชมการแสดง Jazz  Music  Show

 

-

พิธีมอบประกาศนียบัตร  (ช่วงที่ ๒)  และประกาศรางวัล  Top  Choice

โดยมี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรฯ

๒๐.๓๐  น.

-

พิธีมอบโล่รางวัล

โดยมี  พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี   เป็นผู้มอบโล่รางวัลฯ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๒๑.๐๐  น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ

 

------------------------------------