ปฏิทินงาน

แถลงข่าวโครงการ Unseen กรุงเก่า “อยุธยา...มีมากกว่าที่เคยรู้”

14 มิ.ย. 2559

 

 

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการ  Unseen  กรุงเก่า “อยุธยา...มีมากกว่าที่เคยรู้” 

วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ฯ / รับของที่ระลึก

 

-

ชมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

ชมวิดีทัศน์  Unseen  กรุงเก่า “อยุธยา...มีมากกว่าที่เคยรู้”

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กล่าวถึง  ศักยภาพและความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

นางปราณี  ด่านชัยวิโรจน์

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กล่าวถึง  รายละเอียดและความเป็นมาของโครงการ  Unseen  กรุงเก่า

            “อยุธยา...มีมากกว่าที่เคยรู้”

 

-

นายธารทิพย์  มีลักษณะ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงาน “Unseen เข้าพรรษา...ล่องนาวาถวายเทียน”

            การถวายเทียนพรรษาทางน้ำ

 

-

นายสมชาย  ชมพูน้อย 

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงาน “Unseen อยุธยา...วันเดียวเที่ยวไม่พอ” สิงหาพาแม่เที่ยว

 

-

นายสมทรง  พันธุ์เจริญวรกุล 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานฯ

 

-

สื่อมวลชนซักถาม / ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว