ปฏิทินงาน

พิธีมอบรางวัล THE BEST OF THAILAND AWARDS VOTED BY CHINESE TOURISTS

2 มิ.ย. 2558

พิธีมอบรางวัล  THE  BEST  OF  THAILAND  AWARDS VOTED  BY  CHINESE TOURISTS

วันอังคารที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘

  อาคารไปรษณีย์กลาง  บางรัก

๑๘.๐๐   น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับประทานอาหารว่าง

 

-

ร่วมเขียนโปสการ์ดที่ระลึกพร้อมส่ง  ณ  ตู้จดหมายกรมไปรษณีย์

 

-

ชมการแสดงจากวงดนตรีไทย  และชม  SPOTLIGHT  THAILAND  ZONE VOTED BY  CHINESE TOURISTS

๑๙.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นางจุฑาพร  เริงรณอาษา

รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป  แอฟริกา  ตะวันออกกลางและอเมริกา

รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการ  THE  BEST  OF  THAILAND  AWARDS VOTED BY  CHINESE TOURISTS

 

-

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวต้อนรับ

 

-

ชม VDO Presentation  แคมเปญการท่องเที่ยว  ประจำปี  ๒๕๕๘

 

-

นายพงศธร  เกษสำลี 

รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวสรุปโครงการฯ

 

-

การมอบรางวัลช่วงที่  ๑  จำนวน  ๙  Categories

 

-

ชมการแสดง  THAI  CONTEMPORARY  SHOW

 

-

การมอบรางวัลชุด  ๒  จำนวน  ๘  Categories

 

-

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ได้รับรางวัลถ่ายรูปร่วมกันบนเวที

 

-

พิธีกรกล่าวสรุป