ปฏิทินงาน

เลดี้คาราวาน สุขสราญพาแม่เที่ยว

7 มิ.ย. 2556

กำหนดการแถลงข่าว 

กิจกรรม “เลดี้คาราวาน สุขสราญพาแม่เที่ยว”

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ โซน เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง

อาคารชาเลนเจอร์  ๑ – ๓  ศูนย์แสดงสินค้า  และการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

       

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ที่มาของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของการจัดงานและภาพรวมของงาน

 

-

 

 

-

นายโชค  ณ ระนอง

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

นางสาวกานดา  วัฒนายิ่งสมสุข

 

 

 

๑๕.๐๐  น.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ถ่ายภาพร่วมกัน

จบการแถลงข่าว

 

                --------------------------------------------