ปฏิทินงาน

การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวภาคอีสาน งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย งานเทศกาลดอกกระเจียวงาม จังหวัดชัยภูมิ

7 มิ.ย. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวภาคอีสาน

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย

งานเทศกาลดอกกระเจียวงาม จังหวัดชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ  เวทีหมู่บ้านภาคอีสาน

อาคารชาเลนเจอร์  ๑ – ๓  ศูนย์แสดงสินค้า  และการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

 

๑๒.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๓.๐๐  น.

-

ชมการแสดงผีตาโขน จากจังหวัดเลย

 

-

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

กล่าวถึง  การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

 

-

นายพรศักดิ์  เจียรณัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

กล่าวถึง  การจัดงานดอกกระเจียวงาม ประจำปี ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓.๔๕ น.

-

 

 

-

-

 

 

 

-

-

 

 

 

 

นายมนตรี  ชาลีเครือ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กล่าวถึง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ

ชมวีดีทัศน์การจัดงานเทศกาลดอกกระเจียวงาม  

นายธวัชชัย  อรัญญิก

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  นโยบายการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถ่ายภาพร่วมกัน

จบการแถลงข่าว