ปฏิทินงาน

การเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

5 มิ.ย. 2556

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว 

การเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

วันพุธที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

ณ  เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

อาคารชาเลนเจอร์  ๑ – ๓  ศูนย์แสดงสินค้า  และการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี


๐๘.๓๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน บริเวณเคาท์เตอร์กองอำนวยการ ประตู Challenger 2

๐๙.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่พิธีเปิดงานเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย : เปิดกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวในประเทศ & ไทยเป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยว AEC


 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวเปิดงาน


 

-

นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กล่าวถึง  การร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงาน


๑๐.๐๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๐๐ น.

-

-

 

-

-

--

เสวนาหัวข้อ “อนาคตธุรกิจไทยในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย

นายธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

นายเกรียงไกร  กาญจนะโภคิน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด

นายจิรุตถ์  อิศรางกูล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เริ่มเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย


๑๓.๐๐ น.

-

จบงาน