ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

1.ใช้ให้รู้ดูให้ดี กับไม้ตียุงไฟฟ้า

2.ของพรีออเดอร์ กับปัญหาที่ต้องเจอ

3.ระวังสินค้าที่มีรังสี UV-C

4.เปิดมิติให้บริการ Online  ที่สะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน