ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

1.ปัญหาของที่นอน

2.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.รู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์

4.เลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี