ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 1 กันยายน 2565

1.เรื่องของเล่นของลูก

2.เรื่องขับรถลุยน้ำท่วมระวังประกันภัยไม่รับผิดชอบ

3.เรื่องคืนไม่ครบ จ่ายช้า เจอเบี้ยปรับ

4.เรื่องซื้อของออนไลน์โดนโกงต้องทำแบบนี้