ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.เรื่องเตือนภัย!...เครื่องทำน้ำอุ่น

2.เรื่องธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อนอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

3.เรื่องนวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค

4.เรื่องสิทธิผู้บริโภคกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์จากธนาคาร