ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 1 เรื่อง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

1. เรื่อง "ฉลากทอง" สิ่งดีๆ ที่ต้องสนใจ

2. "บุหรี่ไฟฟ้า" ตัววายร้าย! มีสารเสพติด แถมผิดกฎหมาย

3. ถ้าชีวิตลูกสำคัญ...คาร์ซีทก็คือสิ่งสำคัญ

4. ภัยของเล่นอันตรายรอบโรงเรียน 

5. "ฉลากทอง" สิ่งดีๆ ที่ต้องสนใจ

6. "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายห้ามขาย ห้ามให้บริการ