ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

มูลนิธิไทยและกระทรวงการต่างประเทศ เชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อสำหรับ “รางวัลการทูตสาธารณะ (The Thailand’s Public Diplomacy Award)” ประจำปี 2567 วันนี้ - 15 สิงหาคม 2567

ผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อ "ตนเอง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์กรทั่วไป" (หากเสนอชื่อผู้อื่น ผู้ที่เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น) ที่ดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น โดยไม่จำกัดอาชีพ ศาสนาหรือสัญชาติ เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2567 จำนวน 1-3 รางวัล

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2567

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัล (trophy) การจารึกชื่อถาวรบนถ้วยรางวัล “Goodwill” และบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท

ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลจะประกาศพร้อมกันภายในเดือนกันยายน 2567

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ "รางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2567" เพื่อเป็นเกียรติและสนับสนุนให้ผู้คนเหล่านั้นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในไทยและเวทีระดับโลก 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการเสนอชื่อ (ภาษาไทย) โปรดคลิก https://www.mfa.go.th/th/content/tpda2024-open-for-nominations?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2NoJygLVlL2e6aOEGJvpze4dsHDr7wHASdVrS6Xhcht-JDWimkYYVVQfs_aem_AZUCPuB33EGax0l_mWdhFnPwAMe9t87yrOu6m1b7Jy_6fvOX8Q6etIsekRFaZG8x8D7BRMjBECtiyr1YEkdWeDyr