ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ท.ท.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ท.ท.) ได้จัดทำโครงการเครือข่าย ป.ท.ท. เฝ้าระวังการทุจริต "PACC Connect" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงการยกย่องเครือข่ายที่มีผลดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทั้งนี้บุคคลหรือเครือข่ายใดที่มีความสนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2567