ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

1. เครื่องรางของขลัง กับการโฆษณาเกินความจริง

 

2. "สารตะกั่ว" อันตรายใกล้ตัวที่แฝงมากับสีทาบ้าน 

 

3. เกษียณอย่างสุข ไม่ทุกข์เพราะเงิน

 

4. ต่อเติมบ้านเช่า ไม่ขออนุญาต มีความผิดทางกฎหมาย

 

5. พระได้ใช้...คนถวายได้บุญ