ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 1 เรื่อง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

1. คิดก่อนซื้อเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน

 

2. เด็กๆ กับภัยอันตรายใกล้ตัว 

 

3.  ยางไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

4. เจียระไนความคิดก่อนคิดซื้อ