ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

1. ใส่ใจเลือกคาร์ซีทที่ใช่ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกน้อย

2. ลูกน้อย ปลอดภัย ในคาร์ซีท

 

3. คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์ เราจะเชื่อได้อย่างไร 

4. เตือนภัย ซื้อของออนไลน์ ชำระผ่านบัตรเครดิต ขอคืนเงินอย่างไร?

5. 4 ประเด็นต้องใส่ใจ ก่อนเลือกซื้อประกันรถยนต์