ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 2 เรื่อง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

1. OCPB Connect แอปพลิเคชัน ให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค

 

2. ซื้อสินค้าที่มีรังสี UV-C อย่าลืม! ดูฉลาก 

 

 

3. เลือกบุฟเฟ่ต์ให้ถูกปาก แต่ไม่ลำบากใจ...ควรดูอะไรบ้าง

 

 

4. เมื่อโฆษณา "Buffet" เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 

 

5. สินค้าที่มีรังสี UV-C เป็นสินค้าอันตราย! ห้ามขาย