ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

1. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเล่นสงกรานต์

2. ได้ข้าวอร่อยถูกใจ.เพียงใส่ใจอ่านฉลาก

3. การควบคุมฉลากสินค้า

4. คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์

 

%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89(1).jpg

%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89.jpg

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89.jpg

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%202.jpg

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89.jpg

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%202.jpg