ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

1.สคบ. ไม่รับร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง?

2.ระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบการลงทุนจัดคอร์สสัมมนา

3.ระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง

4.หมอกพิษที่เรียกว่า. “บารากู่”