ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 2 เรื่อง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

1. เรื่อง โฆษณาอย่างไรให้ถูกต้อง 

2. เรื่อง ดูอย่างไรให้ได้ของแท้ ?

3. เรื่อง ปมพิพาท...กับสัญญาซื้อขายรถ

4. เรื่อง ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน "ห้ามขาย" อันตรายถึงชีวิต