ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

1. เรียนรู้ เข้าใจ (ผู้สูงวัย)...และใส่ใจในสัญญา


2. อยากผ่อนคลาย...แต่กลายเป็นทุกข์


3. อยู่ในโลกออนไลน์ อย่าไว้ใจใครง่าย ๆ เหมือนที่เคย


4. โดนโกงออนไลน์ 


5. อยู่ในโลกออนไลน์ อย่าไว้ใจใครง่าย ๆ


6. ป้องกันความเสียง...เลี่ยงเด็กจมน้ำ