ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 2 เรื่อง ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

1. พระได้ใช้...คนถวายได้บุญ

2. ศึกษารายละเอียดในสัญญาก่อนเข้าทำสัญญา

3. หาทางออก...เมื่อคดีล้นศาล

4. เมื่อของจริง!!! ไม่เหมือนที่โฆษณา

5. ความรับผิดตามเงื่อนไขในการรับประกัน