ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 3 เรื่อง ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

1. เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ "ศูนย์การบริการดูแลผู้สูงอายุ" ธุรกิจควบคุมสัญญา

2. 5 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ"3. ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว

4. สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้