ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

ติดตามประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสืบค้นรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ : www.tpqi.go.th