ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

1.โฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้

2.จัดฟัน...ให้คุ้มค่า ปลอดภัยเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน

3.ฉลากสินค้า...ทำไมถึงสำคัญต่อผู้บริโภค?

4.ซื้อสินค้าออนไลน์ของก็ไม่ได้ บาทีก็ชำรุดทำยังไงดี