ประกาศ ประกาศ ททท.

ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับสิทธิทำการตลาดและสนับสนุนการจำหน่ายบัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด

บริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (TPC) รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับสิทธิทำการตลาดและสนับสนุนการจำหน่ายบัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (วันยื่นข้อเสนอวันที่ 18 มกราคม 2566)

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mis.thailandelite.com/minio/content/uploads/_c11f795414.pdf