บทความที่น่าสนใจ

พิกัด 4 สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้และสวนดอกไม้ ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

1. ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards

พื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ สร้างโดยสถาบันปลูกป่า ปตท. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ป่านิเวศ และปอดแห่งใหม่ให้แก่คนเมือง
 

เมื่อเดินเข้ามาในพื้นที่ป่ากลางกรุง จะพบกับอาคารแสดงนิทรรศการโครงการป่าในกรุง ก่อสร้างด้วยดินผสมสีธรรมชาติ บริเวณนี้จะสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นสบายโดยธรรมชาติ แตกต่างจากตึกที่ก่อสร้างด้วยปูนก่ออิฐทั่วไป

ภายในห้องแสดงนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ชมประวัติความเป็นมา ทฤษฎีการปลูกป่า และทฤษฎีของในหลวง รัชกาลที่ 9 ส่วนที่ 2 ห้องแสดงภาพยนตร์สั้นบอกเล่าเรื่องราวและเสริมสร้างจิตสำนึกในการปลูกป่า ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการปลูกป่าของโครงการป่าในกรุงโดยใช้หลักทฤษฎีของ ศ. ดร.อากิระ มิยาวากิ นักสร้างป่านิเวศชาวญี่ปุ่นที่ใช้กับโครงการปลูกป่าทั่วโลกกว่า 1,500 แห่ง หลังจากชมภาพยนตร์สั้นจบ ด้านหลังจอภาพยนตร์จะเป็นประตูเปิดออกสู่พื้นที่ ส่วนที่ 3 คือพื้นที่ป่าและเส้นทางเดินสกายวอล์กเพิ่มระดับความสูงไปเรื่อย ๆ ตามความสูงของพันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในโครงการฯ ซึ่งเป็นไฮไลต์ของที่นี่

นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพของธรรมชาติสีเขียวบนทางเดินลอยฟ้าแล้ว ยังมีหอคอยชมวิวที่เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวแบบ 360 องศา รอบโครงการป่าในกรุงได้ 

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 18.00 น.** ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องนิทรรศการเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
สำหรับบุคคลทั่วไป : สามารถ Walk in เข้าได้ตามวันเวลาที่เปิดทำการ
สำหรับคณะเยี่ยมชม / ทัศนศึกษา / ดูงาน /ต้องการวิทยากร : กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 061-385-4414 หรืออีเมล : Pttmetroforest@gmail.com

ที่ตั้ง : แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูล : โทร. 02-537-3354
Website : https://www.pttreforestation.com/learning-center-list?id=JlzyfAmI%2fyvKf8fe942mrw==
FB : https://www.facebook.com/pttmetroforest/?locale=th_TH

 

2. ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกป่าฟื้นฟูอย่างครบวงจร แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นภาคตะวันออกและพันธุ์ไม้ในประเทศไทยกว่า 400 ชนิด 

ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” เพื่อพัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอันเป็นมงคลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) รวมถึงพื้นที่ใกล้ของ ปตท. ในบริเวณที่ต่อเนื่องกับเขาขุนอินทร์ ปตท. จึงกำหนดแผนแม่บทการใช้ที่ดิน โดยให้รักษาเป็นพื้นที่สีเขียว โดยการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” เพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาที่ดินและพื้นที่สีเขียวร่วมกันอย่างกลมกลืน

เปิดทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ที่ตั้ง : ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สอบถามข้อมูล โทร. 098-283-1857
Website : www.pttreforestation.com
FB : https://www.facebook.com/Wangchanforest/?locale=th_TH 

 

3. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards

อุทยานฯ ที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลกไว้บนพื้นที่ 500 ไร่ ภายในมีการจัดแสดงสวนรูปแบบต่าง ๆ และตกแต่งบรรยากาศด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง ทั้งสวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีบริการรถจักรยานสำหรับชมสวนด้วย 

ชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนา “หอคำหลวง” อันวิจิตรตระการตาโดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครอบสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิด "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย"

ชม “พรรณพฤกษา” แหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ต่าง ๆ ทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการข้อมูลพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

เปิดทุกวัน เวลา 08:00 - 18:00 น.
ค่าเข้าชมสวน : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็กส่วนสูง 100 - 140 ซม. 70 บาท
ที่ตั้ง : ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามข้อมูล : โทร. 053-114-110
Website : https://www.royalparkrajapruek.org
FB : https://www.facebook.com/rprp.cnx/ 

 

4. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards

ชื่อของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยได้จัดทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย และมีมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชประจำถิ่นและพืชที่ถูกทำลายระบบนิเวศจนใกล้สูญพันธุ์ มีการนำมาเพาะเลี้ยงดูแลเพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต รวมถึงนำมาศึกษาวิจัยต่อยอดโครงการต่าง ๆ 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท รถรวมทั้งคนขับ 100 บาท
มีรถบริการนำชมภายในสวน ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
ที่ตั้ง : ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามข้อมูล : โทร. 09-3130-0668, 053-114-633
Website : www.qsbg.org
FB : https://www.facebook.com/qsbgcm/?locale=th_TH 

แสดงผล 79 ครั้ง