บทความที่น่าสนใจ

บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน

บ้านรักไทย X แม่ฮ่องสอน

สูดกลิ่นอายธรรมชาติในม่านหมอกกับวัฒธรรมชาวจีนยูนนาน

บ้านรักไทยหรือบ้านแม่ออเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานวัฒนธรรมจีนฮ่อ ตั้งอยู่ติดชายแดนไทย - เมียนม่าร์ห่างจากตัวเมืองประมาณ 44 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาดื่มด่ำธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวเพื่อ ดื่มชา ชิมขาหมูหมั่นโถว และชมสายหมอกยามเช้า รวมถึงพักค้างแรมที่บ้านท้องถิ่นแบบดั้งเดิมที่นำเอาดินเหนียวผสมฟางข้าวมาทำเป็นฝาผนัง แล้วทาสีเหลืองอมน้ำตาล ทั้งยังมีการวาดลวดลายจีนด้วยสีแดงและสีเขียวรอบขอบประตูหน้าต่าง กลายเป็นศิลปะจากวิถีชีวิตที่น่าหลงไหล

ภายในหมู่บ้านมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมชาวจีนยูนนานอย่างใกล้ชิดมากมายไม่ว่าจะเป็น

  • เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนานโดยไกด์ท้องถิ่น

  • ชมไร่ชา เก็บใบชา ชิมชา

  • ซื้อของฝาก  อัญมณี ไม้แกะสลัก เครื่องประดับที่ทำจากเงินและเสื้อผ้าไทใหญ่

  • ชมหมอกยามเช้าในช่วงฤดูหนาว

  • ปั่นจักรยานเที่ยวรอบหมู่บ้าน

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิกัด : https://goo.gl/maps/uDYuVRhPkP9ChFmBA

มาตรการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

https://www.facebook.com/TATHGN/photos/a.522586394527010/4461443727307904/


แสดงผล 1477 ครั้ง